Outplacement

A munkaviszony megszűnését követően 2-3 hónapos program keretében készítjük fel a munkavállalókat az új életre. Tanácsadóprogramunk keretében egyrészről az állását elvesztett személy mielőbbi újra-elhelyezkedését támogatja, másrészről a vállalatnál maradó alkalmazottak biztonságérzetét növeli, javítja a morált és a motivációt.
Az outplacement program természetesen csak akkor lehet sikeres, ha egyénre szabott. Ezért minden esetben személyes interjúval és problémafeltáró kérdőívvel indul. A program általában a következő területekre terjed ki: csalódottság oldása, stresszkezelés, önértékelés javítása, pozitív szemlélet kialakítása, célkitűzés megfogalmazása, karrier-program készítése, felkészülés az interjúkra majd legvégül álláskeresés és állásmarketing.
Mivel elbocsátáskor a munkavállaló ijedt, dühös, önértékelése mélyponton. Panaszkodik az őt elküldő cégre, bármennyire is - a lehetőségekhez képest - tisztességesen jártak el vele. A vállalat szempontjából különösen fontos, hogy mindez négyszemközt maradjon - a tanácsadó cég és a munkavállaló között - és ne más cégeknél hangozzék el, fejveszett álláskeresés és pályázatok kapcsán végzett felvételi beszélgetések során. A munkavállaló további érvényesülése szempontjából lényeges egy szakember által vezetett kríziskezelési program.
A 2-3 hónapos tréning során pszichológiai tesztekkel, szituációs gyakorlatokkal (próba felvételi beszélgetések), és strukturált négyszemközti beszélgetések segítségével elérhető, hogy az elküldött munkavállaló újra pozitív szemlélettel lássa a munka világát, ezáltal könnyen újabb lehetőségekhez jusson.

Tematika:

- Saját készségeim, képességeim megismerése pszichológus szakember segítségével
- Munkaerőpiac adott szegmensének, lehetőségek bemutatása fejvadász szakember segítségével
- Elvárások, vágyak és célok megfogalmazása
- Az ezek eléréséhez szükséges lépések, esetleges továbbképzések meghatározása
- Készségfejlesztés egyedi igény szerint (pl.: kommunikációs készségfejlesztés)
- Állásmarketing, álláskeresési stratégia kialakítása
- Önéletrajzírás, motivációs levél írása
- Felkészülés az interjúkra, próbainterjú