Development Center

Belső kiválasztás esetén olykor nehéz eldönteni, kit érdemes az adott pozícióra választani, ki teljesítene jobban vezetői szerepkörben? Vállalatok fúziója esetén is gyakran felmerül a kérdés, hogy két azonos kvalitású szakember közül kit válasszunk egy adott munkakörre?
A Fejlesztő Központ gyakorlatait igény szerint úgy alakítjuk ki, hogy a Megrendelő meglevő kompetencia-rendszerének kritikus kompetenciái mérhetőek legyenek az adott feladatokkal. A Development Center során a munkatársakat olyan egyéni, páros és csoportos helyzetek elé állítjuk, amelyekkel feltehetően korábbi munkakörükben nem találkoztak, így rengeteg új információt nyerhetünk róluk.

Alkalmazás:
- Belső kiválasztás
- Előléptetés
- Fejlesztési tervek elkészítésének támogatása
- Kompetencia-felmérés céljából

A módszer előnyei:

- Testreszabott: mert olyan helyzetgyakorlatokban figyelhetik meg a jelöltek viselkedését, amely legjobban modellezi a leendő munkakörben a jövőben előforduló helyzeteket. Így a résztvevők spontán reakciói alapján azonnal eldönthető, ki a megfelelő az adott pozícióra.
- Objektív: mert ugyanazon, előre meghatározott értékelési szempontok alapján értékelünk minden jelöltet, valamint egy jelöltet a 2 pszichológuson kívül akár 2-3 más megfigyelő is értékel a megbízó részéről. Az értékelés az objektív, megfigyelhető viselkedés alapján történik, így megbízhatóbb ítéleteket hozhatunk a jelöltek alkalmasságáról.
- Idő-hatékony: 1 nap alatt szinte tetszőleges mennyiségű jelölt értékelhető
- Több-szempontú és komplex: a több-szempontúságot biztosítja, hogy a jelöltek több különböző helyzetben bizonyíthatják rátermettségüket, illetve hogy több megfigyelő értékeli őket.
- Aktív: A jelöltek a feladathelyzetekben aktívan és spontán módon vesznek részt, hiszen nem tudják, hogy mik a feléjük támasztott elvárások, a „helyes megoldások”. Így ki-ki a maga személyiségéből faladó, rá leginkább jellemző viselkedést mutatja.

Eszközök

- Csoportos gyakorlat (pl. csoportos döntéshozatal, csoportos projekttervezés)
- Páros gyakorlat, szerepjáték (pl. tárgyalási helyzet, konfliktushelyzet, stb)
- Prezentációs feladat
- Rövid eset-elemzések
- Pszichológiai tesztek (személyiségtesztek, képességtesztek) és pszichológiai interjú

Nyelvek

Igény szerint vállaljuk Development Centerek lebonyolítását és értékelését magyarul, angolul, németül és franciául.