Assessment Center

A legtöbb pozíció feltételez olyan szociális készségeket, melyek igazán biztonságosan csak a tényleges viselkedés közvetlen megfigyelésén keresztül mérhetőek Ilyenek például a kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, az ügyfélközpontúság, a prezentációs készség és a tárgyalástechnika. Az Értékelő Központ lényege, hogy a jelöltek a betöltendő munkakörnek megfelelő szimulációs játékokban, egyénileg és csoportban bizonyítják be rátermettségüket, magatartásukat pedig felkészített megfigyelők értékelik az előre meghatározott szempontok alapján.

Alkalmazás:

- Több jelölt egyszerre történő kiválasztásánál, mivel megkönnyíti a jelöltek összehasonlítását.
- Nagy mennyiségű jelölt kiválasztása esetén
- Kritikus pozíciók esetén (pl. vezetők)
- Szociális és kommunikációs képességeken alapuló pozíciók esetén (pl. értékesítők)

A módszer előnyei:

- Testreszabott: mert olyan helyzetgyakorlatokban figyelhetik meg a jelöltek viselkedését, amely legjobban modellezi a leendő munkakörben a jövőben előforduló helyzeteket. Így a résztvevők spontán reakciói alapján azonnal eldönthető, ki a megfelelő az adott pozícióra.
- Objektív: mert ugyanazon, előre meghatározott értékelési szempontok alapján értékelünk minden jelöltet, valamint egy jelöltet a 2 pszichológuson kívül akár 2-3 más megfigyelő is értékel a megbízó részéről. Az értékelés az objektív, megfigyelhető viselkedés alapján történik, így megbízhatóbb ítéleteket hozhatunk a jelöltek alkalmasságáról.
- Idő-hatékony: 1 nap alatt szinte tetszőleges mennyiségű jelölt értékelhető
- Több-szempontú és komplex: a több-szempontúságot biztosítja, hogy a jelöltek több különböző helyzetben bizonyíthatják rátermettségüket, illetve hogy több megfigyelő értékeli őket.
- Aktív: A jelöltek a feladathelyzetekben aktívan és spontán módon vesznek részt, hiszen nem tudják, hogy mik a feléjük támasztott elvárások, a „helyes megoldások”. Így ki-ki a maga személyiségéből faladó, rá leginkább jellemző viselkedést mutatja.

Eszközök

- Csoportos gyakorlat (pl. csoportos döntéshozatal, csoportos projekttervezés)
- Páros gyakorlat, szerepjáték (pl. tárgyalási helyzet, konfliktushelyzet ügyféllel, stb)
- Prezentációs feladat
- Rövid eset-elemzések
- Pszichológiai tesztek (személyiségtesztek, képességtesztek) és pszichológiai interjú

Nyelvek

Igény szerint vállaljuk Assessment Centerek lebonyolítását és értékelését magyarul, angolul, németül és franciául.